Important Dates

  • 2 y 3 de septiembre / September 2nd & 3rd
                Desfile para conocer a tu maestra
                Meet the Teacher Parade
  • 8 de septiembre / September 8th
                ¡Primer día de clases!
                First Day of School!